Net-billing zaczyna działanie od 1 kwietnia 2022 – co to oznacza dla fotowoltaiki w Polsce?

Net-billing zaczyna działanie od 1 kwietnia 2022 – co to oznacza dla fotowoltaiki w Polsce?

Nowy rządowy projekt dotyczący zmiany przepisów o OZE (Odnawialnych Źródłach Energii) został na początku grudnia 2021 roku przegłosowany przez Sejm. Dwa tygodnie poźniej został podpisany przez Prezydenta. Zgodnie z nim dotychczasowy system opustów zostanie zastąpiony systemem net-billing dla nowych prosumentów, wchodzących na rynek od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Jakie będą główne zmiany związane z systemem net-billing?

Z dniem 1 kwietnia 2022 roku zmieni się system rozliczania dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych, którzy zainstalują instalację od 1 kwietnia bieżącego roku. Zgodnie z tymi zmianami przepisów, obecny system opustów dla nowych prosumentów z instalacją fotowoltaiczną, wchodzących na rynek po 1 kwietnia 2022 roku, ma zostać zastąpiony modelem rozliczeń energii w złotówkach, tzw. net-billingiem.
Będzie to wymagało odpowiedniego dostosowania zarówno po stronie prosumentów jak i firm instalacyjnych z całego obszaru Polski.

Net-billing oznacza, że nowi prosumenci będą sprzedawać swoje nadwyżki energii po cenie giełdowej. Środki będą magazynować w depozycie i wykorzystywać je do zakupu energii w okresach, gdy fotowoltaika nie pokrywa w 100% ich zapotrzebowania.

Jest to duża zmiana dla użytkowników, którzy dotąd chętnie przewymiarowywali swoje instalacje o około 20%. W konsekwencji nie wykorzystywali w pewnej części swojej energii z paneli fotowoltaicznych. System net-billing ma zachęcać do zwiększania autokonsumpcji, czyli konsumowania wyprodukowanej energii w czasie rzeczywistym lub jej magazynowania w magazynach energii.

Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie obliczenie zapotrzebowania i świadomy dobór instalacji do swoich potrzeb. Warto będzie zastanowić się nad dodatkowym magazynem energii, który będzie w sposób racjonalny gospodarował wyprodukowaną przez nas energią elektryczną.

Czy z systemem net-billing fotowoltaika zainstalowana po 1 kwietnia 2022 będzie miała jeszcze sens?

Tak. Zdecydowanie!

System net-billing spowoduje nieznaczne (około 1 roku) wydłużenie zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę. Natomiast rosnące ceny energii spowodują, że wciąż będzie to bardzo opłacalna inwestycja. Właściciele nowych instalacji fotowoltaicznych w dalszym ciągu będą mogli skorzystać z ulg podatkowych oraz dotacji, tj. “Mój Prąd” czy “Czyste Powietrze”. Ponadto nadal będą produkowali swój własny, darmowy prąd i będą wsparciem dla naszej planety dzięki produkcji czystego, zielonego prądu.

Zdjęcie w nagłówku: Bill Mead on Unsplash