Zmiany w net-billingu w przyszłym roku – jak można się do nich przygotować?

W przyszłym roku prosumentów korzystających z net-bilingu czekają duże zmiany. Nowa obowiązkowa forma rozliczeń wpłynie na to, czy sprzedaż niewykorzystanej energii będzie opłacalna. Od 1 lipca 2024 roku zacznie bowiem obowiązywać rynkowa godzinowa cena energii, a nie stosowana wcześniej rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej. Czym różni się RCE od RCEm i czy zwiększenie autokonsumpcji może pomóc prosumentom w zmniejszeniu kosztów oraz zwiększeniu zysków?

Czym jest rozliczanie godzinowe (RCE) w net-bilingu?

RCE w net-bilingu polega na dokonywaniu rozliczeń po średnich cenach godzinowych. Natomiast stosowany dotychczas RCEm był miesięczną średnią ceną z poprzedniego miesiąca. Przejście na rozliczanie godzinowe może sprawić, że sprzedaż nadwyżek w okresie letnim, kiedy są one największe, stanie się nieopłacalna. Jednak w pozostałej części roku przychody prosumentów mogą pozostać bez większych zmian albo nawet być nieco wyższe niż w przypadku RCEm.

Autokonsumpcja energii – co to takiego?

Autokonsumpcja energii zachodzi wtedy, gdy prąd docierający do urządzeń elektrycznych w budynku pochodzi bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej. Przeciętnie wynosi ona 20-30% zapotrzebowania domu jednorodzinnego lub innego obiektu, ale w przypadku korzystania z systemu net-bilingu, warto ją świadomie zwiększać. Dobry pomysł stanowi używanie elektrycznych urządzeń głównie w godzinach, w których produkowana jest energia, co obniża wysokość rachunków za prąd.

Sposoby na zwiększenie autokonsumpcji energii

Im większa autokonsumpcja energii, tym mniejsze koszty ponosi prosument. Istnieje kilka sposobów na to, by ją zwiększyć:

  • wspomniane powyżej włączanie energochłonnych urządzeń w godzinach, w których produkcja z fotowoltaiki jest największa,
  • wykorzystanie magazynu energii, w jakim przechowuje się nadwyżki na własny użytek,
  • połączenie tzw. Inteligentnego domu (smart home) z fotowoltaiką umożliwia bieżący monitoring, efektywne zarządzanie energią, a także oszczędności,
  • ukierunkowanie paneli fotowoltaicznych w orientacji wschód-zachód – z rana słońce oświetla moduły na połaci wschodniej, natomiast po południu te, które są ustawione na zachodniej. Chociaż brak tu optymalnych warunków do wytwarzania energii w okolicach południa, to jednak jest to korzystne rozwiązanie, gdyż produkcja w dużym stopniu pokrywa się ze standardowym zapotrzebowaniem i jest zużywana na bieżąco.

Interesujesz się kwestiami związanymi z opłacalnością fotowoltaiki? A może chcesz przekonać wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową do zainstalowania paneli fotowoltaicznych? Skorzystaj z informacji na stronie Polskiego Centrum Fotowoltaiki oraz wybierz naszą firmę do montażu instalacji fotowoltaicznej – mamy Klientów w Warszawie, Płocku, Radomiu i wielu innych miastach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty!

Add a Comment

Your email address will not be published.