Grant na OZE dla wspólnot – podstawowe informacje

W wielu rządowych programach dofinansowania zakupu OZE skorzystać mogą wyłącznie właściciele domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych albo budynków firmowych. Jeśli sądzisz, że jako właściciel mieszkania należącego do wspólnoty albo spółdzielni, nie możesz dołożyć swojej cegiełki do ochrony środowiska poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, to jesteś w błędzie – sprawdź szczegóły dotyczące dotacji dedykowanej inwestorom zarządzającym budynkami wielorodzinnymi.

Co można sfinansować dzięki dotacji i jakie obowiązują kwoty dopłat?

Dofinansowania są bardzo, bardzo atrakcyjne. W ramach grantu na OZE otrzymać można aż 50% kosztów poniesionych na:

 • zakup, montaż albo budowę nowej instalacji OZE,
 • modernizację instalacji OZE, dzięki której jej moc wzrośnie o minimum 25%.

Jeszcze przed złożeniem wniosku warto wiedzieć, że:

 • jeśli w budynku znajdują się lokale użytkowe (np. punkty usługowe, sklepy itp.), wówczas wylicza się odpowiednio pomniejszoną kwotę grantu,
 • środków nie można przeznaczyć na inwestycję, na którą otrzymano dofinansowanie z innego programu rządowego, unijnego czy samorządowego,
 • środki wypłacane są po zakończeniu prac, jako zwrot części poniesionych kosztów – inwestor najpierw musi z własnej kieszeni zrealizować projekt,
 • warunkiem otrzymania grantu jest co najmniej 5-letnia gwarancja bezawaryjnej eksploatacji nowej lub zmodernizowanej instalacji.

Kto może złożyć wniosek o grant na OZE?

Zgodnie z założeniami programu wniosek o wypłatę grantu może złożyć wspólnota mieszkaniowa (mała – do 3 lokali albo duża – powyżej 3 lokali), spółdzielnia mieszkaniowa, społeczna inicjatywa mieszkaniowa, towarzystwo budownictwa społecznego, spółka prawa handlowego, jednostka samorządu terytorialnego albo osoba fizyczna. Grant przysługuje inwestorom będącym właścicielami lub zarządcami budynków wielorodzinnych.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Warunkiem formalnym udzielenia dotacji jest, rzecz jasna, prawidłowe wypełnienie wniosku oraz dostarczenie wymaganych załączników, czyli:

 • dokumentacji projektowej instalacji,
 • projektu z uzgodnieniami PPOŻ,
 • zakresu prac wraz z kosztorysem,
 • informacji o mocy elektrycznej i cieplnej instalacji,
 • informacji o przewidywanej rocznej ilości wytworzonej energii cieplnej lub elektrycznej,
 • dokumentów poświadczających umocowanie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania inwestora, o ile ten nie składa wniosku osobiście (np. w przypadku wspólnot, spółdzielni i pozostałych grup wymienionych wyżej).

Czas rozpatrzenia wniosku jest bardzo krótki – BGK udziela odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych.

Aby móc dostarczyć do BGK szczegółową dokumentację spełniającą wymogi formalne, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy – tylko wtedy możesz mieć pewność, że wszystkie wyliczenia będą zgodne ze stanem faktycznym, a dokumentacja projektowa szczegółowo opisana. Zapraszamy zarówno wspólnoty, jak i spółdzielnie mieszkaniowe do współpracy z Polskim Centrum Fotowoltaiki na terenie województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Skontaktuj się z nami, by zamówić bezpłatny audyt energetyczny na potrzeby realizacji instalacji fotowoltaicznej bądź pompy ciepła.